https://www.antwerpen.be/info/55829cb8aaa8a758628b45c8/eigen-publicaties
12 mei 2018 15:10 Gewicht: 0 Status: valid

Eigen publicaties

Het FelixArchief verleent regelmatig zijn medewerking aan boeken over Antwerpen. De boeken zijn verkrijgbaar in de FelixShop, aan de ontvangstbalie van het archief.

Het stadhuis van Antwerpen, 450 jaar geschiedenis - 44.95 euro

Dit boek neemt de lezer mee in de lange geschiedenis van het stadhuis van Antwerpen en plaatst het in de context van politieke gebeurtenissen en bestuurlijke geschiedenis. De auteurs besteden uitgebreid aandacht aan de architectuur, de bouwgeschiedenis en de rol van de Grote Markt.

In 1565 openden de Antwerpenaren fier hun nieuwe stadhuis. Het renaissancepalazzo straalde de grootsheid en autonomie van een wereldstad uit. Kort nadien brandde het stadhuis uit en verloor Antwerpen geleidelijk zijn glansrol. Maar het stadsbestuur ging door met het inrichten van het stadhuis, met beeldhouwwerken van Baurscheit, en schilderijen van Rubens, Metsys, Francken, Van Veen of De Succa. Tweehonderd jaar later was de stad wat ingedommeld en bleek de indeling van het inmiddels erg verweerde gebouw niet meer bruikbaar. Geldtekort en gebrek aan belangstelling hielden alles bij het oude. Toch gingen naarstige stadsarchitecten meer en meer plannen tekenen. De verbouwingen vanaf de jaren 1860 sloten aan bij de traditie van grootsheid en autonomie: toen werd het eerste verdiep echt het Schoon Verdiep. Opnieuw deed de stad een beroep op kunstenaars van het moment zoals Henri Leys en de schilders die verbonden waren aan de Antwerpse Academie van Schone Kunsten.

Het Antwerpse stadhuis, een verhaal van 450 jaar - 12,50 euro

In 1565, nu 450 jaar geleden, kreeg Antwerpen een nieuw stadhuis. In het boek dat verschijnt naar aanleiding van die feestelijke verjaardag plaatsen de auteurs de geschiedenis van de bouw van het stadhuis tegen de achtergrond van de groei van Antwerpen van bescheiden centrum voor jaarmarkten tot een van de belangrijkste handelscentra van Europa.

De bouw en de inrichting van het stadhuis komen uitgebreid aan bod. De auteurs schetsen hoe het stadhuis werd gebruikt en wie er werkte. In de zestiende en zeventiende eeuw gonsde het er van activiteiten. In de negentiende eeuw kreeg het een grondige renovatie en werd het aangepast aan de moderne samenleving van na de Franse Revolutie. In de loop van de laatste 200 jaar is het een komen en gaan van bouwmeesters, architecten, ambtenaren en diensten. Het boek brengt een levendig verhaal en is rijk geïllustreerd.

The Antwerp City Hall, a 450 year story - 12,50 euros

In 1565, now 450 years ago, Antwerp built a new City Hall. The book being published for this festive occasion deals with the architectural history of the City Hall within the context of Antwerp’s growth from a modest centre for annual fairs to one of the most important trade capitals of Europe

The construction and interior decoration of the City Hall are discussed at length. The authors chronicle how the building was used and who worked there. In the 16th and 17th century, the City Hall was buzzing with activity. In the 19th century, it was given a thorough restoration and converted to suit the needs of a modern post-French Revolution society. Over the last 200 years, there has been a parade of different city architects, decorators, officials and services at the City Hall. The richly illustrated book brings history to life.

Honderd huizen aan de Grote Markt, vijf eeuwen bewoningsgeschiedenis - 75 euro

Dit uniek boek bevat een overzicht van alle huizen die ooit aan de Grote Markt van Antwerpen hebben gestaan.

De auteur gaf speciale aandacht aan de bewoningsgeschiedenis van ieder huis, dus ook aan de afgebroken panden. Het boek is rijk geïllustreerd met prachtige oude opnamen en archiefstukken van bestaande en verdwenen huizen en recente fotografie.

Brabo en de reus - 9,95 euro

Publicatie over de verschillende Brabolegendes, de geschiedenis van het ontstaan van Antwerpen en Brabo in de stad.

Het boek, geschreven door stadsarchivaris Inge Schoups, vertelt de geschiedenis van de Romeinse soldaat Brabo en is rijkelijk geïllustreerd.

Wie klasseert, die vindt

Publicatie in samenwerking met Politeia.

Elke organisatie krijgt dagelijks een veelvoud aan documenten te verwerken, zowel op papier als digitaal. Het is een hele opgave om deze documentenstroom in goede banen te leiden. Hoe organiseer je op een efficiënte manier de postverdeling, en in het bijzonder het e-mailverkeer. Hoe ga je tewerk om al deze documenten te ordenen? Wat moet er zeker bijgehouden worden en hoe lang? Hoe zit het met het digitaal archiveren?

Opgelet. Deze publicatie is niet te koop in het FelixArchief, maar wel op de website van .

Programmaboek ICHC 2015 - enkel online beschikbaar