https://www.ondernemeninantwerpen.be/belasting-op-drijfkracht-hefkracht-en-motoren
10 mei 2018 11:10 Gewicht: 0 Status: valid

Belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren

Belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren | Ondernemen in Antwerpen

Zoekveld

Zoeken

U bent hier

» »

Belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren

Gebruikt u drijfkracht, hefkracht of motoren in uw onderneming of als vrije of zelfstandige ondernemer? Dan betaalt u jaarlijks een belasting aan stad Antwerpen.

Wijzigingen vanaf aanslagjaar 2017

Is uw vestiging maximum 50m² groot, dan bent u voor dit adres geen belasting drijfkracht verschuldigd. In dat geval valt de belasting op vestiging en zaakgebonden vaste reclame ook weg.

U moet voor aanslagjaar 2017 nog wel een aangifte doen!

De inname van het openbaar domein (uitstalling of terras) blijft wel altijd belastbaar.

Wat?

 • Deze belasting is van toepassing op alle toestellen met een motor. Bijvoorbeeld een koelinstallatie, airco, lift, heftruck, kraan of een landbouw- en nijverheidsmachine.
 • Het bedrag wordt bepaald op basis van het vermogen van de motoren.

Aangifteplicht

 • Voor deze belasting geldt een jaarlijkse aangifteplicht. U geeft dus zelf aan welke motoren uw bedrijf gebruikt.
 • De stad stuurt hiervoor jaarlijks een aangifteformulier naar gekende belastingplichtigen.
 • U kan dit formulier gebruiken om aangifte te doen of u kan uw aangifte digitaal doen via het .
 • Heeft u het aangifteformulier niet ontvangen? Dan doet u zelf , ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar.
 • Als u geen correcte aangifte doet binnen deze termijn kan de belasting ambtshalve worden vastgesteld met verhoging.
 • Via controles ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Verminderingen en vrijstellingen

 • In uitzonderlijke gevallen kan uw onderneming een belastingvermindering krijgen. De voorwaarden vindt u in artikel 4.2 van (.pdf).
 • Op bepaalde motoren betaalt u geen belasting, bijvoorbeeld op voertuigen die onder de verkeersbelasting vallen en enkel voor personen- en goederenvervoer gebruikt worden. De volledige lijst van vrijstellingen vindt u in artikel 4.1 van (.pdf).
 • Deze verminderingen en vrijstellingen moet u zelf aanvragen.
 • Vanaf 2015 vallen horecazaken onder de belasting op horeca (link) en zijn motoren die gebruikt worden voor en in de horecazaak vrijgesteld van de belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren.
 • Motoren die geïnstalleerd zijn op hetzelfde adres van een vestiging van eenzelfde belastingsplichtige, voor zover deze vestiging volgens het belastingsreglement op de vestigingen een oppervlakte heeft van maximum 50 m², zijn vrijgesteld.
 • Voor alle bepalingen rond vrijstellingen en verminderingen: zie artikel 4 van het reglement.

Hoe betalen?

 • Jaarlijks ontvangt u van stad Antwerpen een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier waarmee de belasting betaald kan worden.
 • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u als u niet akkoord gaat met de belasting.

Documenten

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel:
03 338 65 44

Delen

Verwante onderwerpen

Verwante nieuwsberichten

Bedrijfsbelasting afgeschaft voor 25.000 ondernemers

08 december 2016
Een besparing van 200 euro waarmee de stad ondernemerschap verder wil stimuleren.

Zijn uw geschenken voor de Dag van de Klant fiscaal aftrekbaar?

25 september 2015
Op zaterdag 26 september is het weer Dag van de Klant, het feest om uw klanten te bedanken.

Grote politieke en economische delegatie uit Shanghai ontvangen

05 juni 2015
Op 3 en 4 juni ontving de stad Antwerpen een belangrijke delegatie van zakenmensen en politici uit Shanghai.

Koffie in Antwerpen

02 februari 2016
Hoe komt die koffie hier terecht? De haven van Antwerpen speelt daar een belangrijke rol in.

TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE motiveert jongeren tot ondernemerschap

29 september 2016
Vanaf dit academiejaar bundelen de stad, de Antwerpse hoger onderwijsinstellingen, KAVKA, studentenvereniging SINC en VOKA hun krachten onder de noemer van ‘TAKEOFFANTWERP_ALLIANCE’.

Sectoren

Antwerp is Open for Business