https://www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/vind-een-geschikte-locatie/verkopen-op-de-openbare-weg
May 10, 2018, 10:52 a.m. Gewicht: 0 Status: valid

Verkopen op of langs de openbare weg

Verkopen op of langs de openbare weg | Ondernemen in Antwerpen

Zoekveld

Zoeken

U bent hier

Verkopen op of langs de openbare weg

Wil u een kraam of foodtruck uitbaten op of langs de openbare weg? Vraag dan een standplaats ambulante handel aan bij stad Antwerpen. Ook een rondrijdende handelaar heeft een toelating nodig. De prijs die u betaalt, hangt af van de gekozen locatie.

Nieuws

  • Op 30 maart 2018 keurde het college van burgemeester en schepenen enkele nieuwe locaties goed voor de binnenstad. vindt u een overzicht van alle beschikbare locaties.
  • Op 27 november 2017 keurde de gemeenteraad het vernieuwde reglement ambulante handel goed. Waar nodig en mogelijk is het reglement eenvoudiger en duidelijker gemaakt. U leest het volledige best grondig na.

​Abonnement standplaats ambulante handel

Wil u precies weten welke standplaatsen mogelijk zijn en wat daarvoor de retributie is, vraag dan een preadvies bij .

1. Aanvraag nieuwe standplaats

  • Abonnement vaste standplaats: wie op één of meerdere locaties in Antwerpen op vaste tijdstippen een kraam of foodtruck wil uitbaten, vraagt per locatie een vaste standplaats ambulante handel aan. U krijgt een toelating voor de aangevraagde duur met een maximum van 1 jaar, die stilzwijgend verlengd wordt.
  • Inname losse standplaats: een onderneming kan maximaal 10 keer per jaar een losse standplaats innemen, telkens voor één dag.
  • Abonnement standplaats bloemenverkoop Allerheiligen: In de onmiddellijke nabijheid van de begraafplaatsen loopt jaarlijks, van 29 oktober tot en met 1 november, de bloemenverkoop.
  • Abonnement verkoop op rondtrekkende wijze: Verkoop op rondtrekkende wijze kenmerkt zich doordat de verkoper geen vaste standplaats inneemt. Ze zijn voortdurend in beweging en stoppen enkel voor de tijd die strikt nodig is voor de verkoop.

Een volledige beschrijving van de aanvraagprocedure vindt u in het . We nemen een aanvraag in behandeling vanaf het moment dat het dossier helemaal volledig is, met alle vereiste documenten. Een standplaats in de binnenstad of een toelating mobiele verkoop kan dan meestal binnen de 5 werkdagen afgeleverd worden. Voor een andere standplaats moeten nog adviezen aangevraagd worden en duurt het zo'n 2 maanden voordat er een beslissing genomen wordt over de toelating.

Waar kan ik (niet) uitbaten?

U kan niet voor elke locatie een aanvraag indienen. In de binnenstad legt het college van burgemeester en schepenen de vast waar ambulante handel wordt toegelaten. Op verschillende plaatsen, zoals in winkelcentra of rond grote voetbalstadions, geldt een leurverbod. In artikels 184 en 403 van de vindt u een overzicht van de locaties waarvoor u geen aanvraag kan indienen.

vindt u een overzicht van alle beschikbare locaties in de binnenstad.

Een toelating voor verkoop op rondtrekkende wijze is geldig voor het ganse grondgebied van stad Antwerpen, met uitzondering van de door het politiereglement of college verboden zones. Bovendien mag een mobiele handelaar niet langer stilstaan dan de tijd nodig voor de verkoop van zijn product.

Verkopen langs de openbare weg

Wanneer u wil verkopen op een privéterrein grenzend aan het openbaar domein (vb. parking supermarkt), hebt u naast een toestemming van stad Antwerpen ook een toelating van de eigenaar nodig. U hoeft geen retributie te betalen voor zulke standplaatsen.

2. Wijziging bestaand abonnement

Beschikt u reeds over een toelating voor een standplaats, dan kan u eenvoudig uw productassortiment, afmetingen kraam of tijstip van uitbating wijzigen. U ontvangt dan een aan aangepaste toelating.

3. Opschorting of opzeg

Een handelaar kan in geval van ziekte/ongeval, overmacht of non-activiteit wegens seizoensgebonden verkoop (voor minimaal 1 maand) zijn abonnement opschorten. Een abonnement voor verkoop op rondtrekkende wijze kan niet opgeschort worden.

Het abonnement kan stopgezet worden, ten vroegste vanaf de derde maand na toekenning. Er geldt steeds een opzegtermijn van 30 dagen. In geval van definitieve onmogelijkheid omwille van ziekte/ongeval of overlijden kan de opzeg onmiddellijk ingaan.

4. Overdracht

Een standplaats kan overgedragen worden aan een andere ondernemer. Deze moet ook aan alle voorwaarden van het reglement voldoen.

Kostprijs

De dagprijs voor een abonnement varieert tussen 10 en 45 euro, afhankelijk van de locatie van de standplaats. Het bedrag wordt per kwartaal afgerekend.

In het worden 4 zones omschreven:

  • Zone A omvat de Via-Sinjoor-as (De Keyserlei, Groenplaats, Grote Markt, Handschoenmarkt, Jan Blomstraat, Leysstraat, Meir, Meirbrug, Operaplein, Schoenmarkt, Steenplein, Suikerrui, Teniersplaats). Een standplaats in deze zone kost 45€.
  • Zone B omvat enkele bovenlokale pleinen (Gedempte Zuiderdokken, centrale winkel- en toeristische as exclusief Via Sinjoor), officieel beschermde groenzones, toplocaties voor ambulante handel (Eilandje, Park Spoor Noord, Theaterplein), bovenlokale horecakernen en het kernwinkelgebied Centrum Antwerpen. Een standplaats in deze zone kost 35€.
  • Zone C omvat andere bovenlokale straten en pleinen, groenzones, lokale horecakernen en kernwinkelgebieden. Een standplaats in deze zone kost 25€.
  • Alle overige straten en pleinen vallen in zone D. Een standplaats in deze zone kost 10€.

Voor de bloemenverkoop Allerheiligen en de verkoop op rondtrekkende wijze gelden specifieke tarieven. In het vindt u alle prijzen.

Ontvangt u de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem door en meld je aan op deze .

Bijzondere standplaatsen

1. Losse standplaats

Indien u slechts enkele keren een standplaats wil uitbaten, kan u een losse standplaats aanvragen voor maximaal 10 keer per jaar. Voor de binnenstad kan u een locatie kiezen uit de door het college vastgelegde locaties, elders kan u zelf een locatie voorstellen.

2. Standplaats voor niet-commerciële verkoop

Wilt u met uw vereniging of organisatie occasioneel een standplaats op een openbare weg voor een niet-commerciële verkoop ten voordele van een goed doel? U kan maximaal 10 keer per jaar een toelating aanvragen en verkrijgen, telkens voor maximaal één dag.

Vraag een toelating niet-commerciële verkoop aan

3. Schenken van alcoholische dranken

Wie als ambulante handelaar ook sterke en/of gegiste dranken wil serveren, heeft naast een toelating voor een standplaats ook een drankvergunning reizende drankslijterij nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente waar uw maatschappelijke zetel van uw onderneming gevestigd is.

Documenten

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel:
03 338 66 88

Het Bedrijvenloket is bereikbaar: - via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur - via mail: doorlopend - aan het loket: elke werkdag van 9 tot 12 uur en/of na afspraak

Op 10 mei (O.L.H. Hemelvaart) en 11 mei (brugdag) gesloten ...

Delen

Verwante onderwerpen

Verwante nieuwsberichten

PAKT combineert creatief ondernemen met stadslandbouw op dak

21 september 2017
PAKT combineert een daktuin van maar liefst 1800 vierkante meter, midden in de stad met creatieve ondernemers, vertelt Stefan Bostoen, een van de drie bezielers van PAKT.

Taxi’s opnieuw toegelaten in historisch centrum

16 mei 2013
Vanaf 1 juni kunnen Antwerpse taxi’s opnieuw klanten ophalen en afzetten in het historisch centrum. Vraag uw toelatingsbadge aan.

Gezocht: uitbater voor tijdelijke mobiele snackbar aan openluchtzwembad De Molen

22 maart 2016
stad Antwerpen zoekt een uitbater voor een tijdelijke mobiele snackbar aan het openluchtzwembad 'De Molen' aan de wandeldijk van het Sint-Annastrand. Geïnteresseerden kunnen zich tot woensdag 13 april kandidaat stellen.

Hoe fiets je als bedrijf zonder zorgen langs de verkeersknoop?

29 april 2018
Hoe zorg je er als bedrijf voor dat je medewerkers zich vlot door de verkeersdrukte kunnen bewegen? Samenwerken met een maatwerkbedrijf biedt een overtuigend antwoord op een prangende vraag.

Bolides: van pilootproject naar sterk merk

30 augustus 2014
Hoe overtuigen jullie klanten om voor Bolides te kiezen? Thibaud Dedier : "Iemand van gedrag laten veranderen doe je door een perfect alternatief te...

Sectoren

Thema's

Antwerp is Open for Business