https://www.antwerpen.be/info/536b355ab0a8a7c3638b4584/districtsraad-deurne
May 12, 2018, 2:14 p.m. Gewicht: 0 Status: valid

Districtsraad Deurne

De districtsraadsleden worden rechtstreeks verkozen en stippelen het lokale beleid in het district uit.

Het aantal districtsraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. In Deurne bestaat de districtsraad uit 29 personen. Die worden rechtstreeks gekozen door de kiezers voor een termijn van zes jaar. De voorzitter van de districtsraad is Peter Wouters. Alle districtsraadsleden wonen in het district.

De districtsraad houdt minstens 10 vergaderingen per jaar. De vergaderingen van de districtsraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. Tijdens de openbare vergadering kan elke belangstellende burger de besprekingen bijwonen. Burgers mogen zich echter niet mengen in de discussies.

N-VA

Tjerk Sekeris voorzitter districtscollege Deurne (N-VA)

Elke Brydenbach districtsschepen Deurn e (N-VA)

Peter Wouters voorzitter districtsraad (N-VA)

Irène Torfs districtsraadslid Deurne (N-VA)

Philip Van Acker districtsraadslid Deurne (N-VA)

Linda Van Eester districtsraadslid Deurne (N-VA)

Raymond Van de Wouwer districtsraadslid Deurne (N-VA)

Koen Maes districtsraadslid Deurne (N-VA)

Freya Van Alsenoy districtsraadslid Deurne (N-VA)

Bart De Vos districtsraadslid Deurne (N-VA)

Maarten Goetstouwers districtsraadslid Deurne (N-VA)

Jeff Braam districtsraadslid Deurne (N-VA)

Open VLD Freddy Lorent districtsschepen Deurne (Open VLD)

CD&V Ariane Van Dooren districtsschepen Deurne (CD&V)

Sp.a Frank Geudens districtsraadslid Deurne (Sp.a)

Wendy van Dorst districtsraadslid Deurne (Sp.a)

Joppe Van Meervelde districtsraadslid Deurne (Sp.a)

Groen Karen Maes districtsschepen Deurne (Groen)

Walter Verbruggen districtsraadslid Deurne en voorzitter raadscommissie (Groen)

Arfan Saber districtsraadslid Deurne (Groen) Oussama El Aboussi districtsraadslid Deurne (Groen)

Vlaams Belang Jan Van Wesembeeck districtsraadslid Deurne (Vlaams Belang) Bisschoppenhoflaan 471 B6 gsm 0477 20 86 06

Marina Rothmayer districtsraadslid Deurne (Vlaams Belang) Vroenhofstraat 48 gsm 0472 73 64 79

Guy Dirckx districtsraadslid Deurne (Vlaams Belang) Ruggeveldlaan 762 bus 7 tel. 03 290 30 27 gsm 0485 55 01 93

Peggy Pooters districtsraadslid Deurne (Vlaams Belang) Drakenhoflaan 101 tel. 03 366 40 09 fax 03 366 40 09

PVDA+ Bart Ostyn districtsraadslid Deurne (PVDA+)

Kristof Vissers districtsraadslid Deurne (PVDA+)

Elsa Jacobs districtsraadslid Deurne (PVDA+)

Onafhankelijk Bruno Denys districtsraadslid Deurne (onafhankelijk) tel. 03 290 87 20 gsm 0477 73 26 95

Meer info

Districtshuis Deurne Maurice Dequeeckerplein 1 2100 Deurne-Antwerpen