https://www.antwerpen.be/info/5357c8b3aaa8a763208b465d/scholen-1
May 12, 2018, 2:15 p.m. Gewicht: 0 Status: valid

Veiligheidseisen (brand)preventie voor schoolgebouwen

Voor Antwerpen en haar districten

De stedelijke richtlijnen over brandveiligheid voor het bouwen, bijbouwen, aanbouwen en vergroten van schoolgebouwen gelden voor alle schoolgebouwen op het grondgebied van de stad Antwerpen.

Afwijking stedelijke richtlijnen

Indien u niet kan voldoen aan de voorwaarden van de kan u een afwijking aanvragen aan de burgemeester van Antwerpen. Bezorg uw aan de burgemeester van Antwerpen, door het formulier, samen met de bijlage, te verzenden aan . Uw dossier is pas ontvankelijk als bijbehorend pdf-formulier is ingevuld en de nodige bijlagen zijn toegevoegd.

De hulpverleningszone onderzoekt of het gebouw waarvoor u een afwijking vraagt, een gelijkwaardig veiligheidsniveau heeft aan de voorschriften van de gemeentelijke richtlijnen en brengt advies uit aan de burgemeester.

Voor Zwijndrecht en Wijnegem

Voor scholen op het grondgebied van de gemeenten Wijnegem en Zwijndrecht hanteert Brandweer Zone Antwerpen bij het adviseren in het kader van een bouwvergunning de norm NBN S21-204.