https://www.antwerpen.be/info/5357c8b3aaa8a763208b467c/subsidiereglement-voor-ekerse-projecten
May 12, 2018, 2:16 p.m. Gewicht: 0 Status: valid

Subsidiereglement voor Ekerse projecten

Op deze pagina kan u een informatiebrochure raadplegen en een aanvraagformulier downloaden.

Goed om weten Door het eengemaakte reglement verdwenen de volgende 'deelreglementen'

  • het reglement op de toelage voor feestelijkheden,
  • het reglement op de gemeenschapsvormende culturele projecten,
  • de basissubsidie en activiteitensubsidie voor Ekerse seniorenverenigingen.

Sinds 1 januari 2014 kunnen Ekerse verenigingen en organisatoren, die een evenement, project of festiviteit uitwerken, één en dezelfde subsidieaanvraag indienen.