https://www.antwerpen.be/info/545b8317b1a8a7622d8b457f/budget-district-berchem
May 12, 2018, 2:56 p.m. Gewicht: 0 Status: valid

Budget district Berchem

Elk jaar maakt het district een budget op voor het komende jaar. Bij het begin van een nieuwe legislatuur wordt ook een meerjarenplan opgemaakt voor 6 jaar.

Het meerjarenplan begint vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. In 2013 werd dus het meerjarenplan 2014-2019 voorbereid. In november 2013 keurde de districtsraad het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 goed. Zowel het budget als het meerjarenplan worden tijdens het jaar bijgestuurd.

Een budget en een meerjarenplan bestaan altijd uit een strategisch en een financieel luik: de doelstellingen die het district het komende jaar of de komende jaren wil realiseren en het kostenplaatje dat daaraan gekoppeld is.

Twee soorten budgetten

  • Exploitatiebudget: dit is een raming van alle ontvangsten en kosten die het district in het komende dienstjaar verwacht en die nodig zijn voor de dagelijkse werking, zoals een toelage aan een vereniging of¬†het organiseren van een evenement.
  • Investeringsbudget: dit is een raming van alle investeringen van het komende jaar, zoals heraanleg en onderhoud van wegen, speelpleinen en sportterreinen.

Het district krijgt jaarlijks een dotatie van de stad om deze uitgaven te financieren.