https://www.antwerpen.be/info/542e954acaa8a7e87d8b4569/gebiedsontwikkeling-eilandje
12 mei 2018 14:56 Gewicht: 0 Status: valid

Gebiedsontwikkeling Eilandje

Het Eilandje is een karaktervolle voormalige havenbuurt, gelegen tussen de historische binnenstad en de huidige haven. De stad vormt dit stadsdeel om tot een bruisende stadswijk aan het water. Bij de ontwikkeling van deze wijk wordt rekening gehouden met het maritieme verleden van de buurt.

deelwijk Oude Dokken s taat zow at helemaal op punt. De Cadixwijk wordt een nieuwe woonwijk aan het water en de Montevideowijk wordt de cultureel-historische trekpleister. Elke deelwijk krijgt een sterke eigen identiteit.

In een tweede fase zal de herontwikkeling verder opschuiven richting haven. De prominente aanwezigheid van water, de veelheid aan open ruimte en de verschillende types bebouwing maken deel uit van de charme en het typische karakter van het Eilandje.

De Montevideo: het historische Eilandje

Historisch gezien is de Montevideowijk het oorspronkelijke 'Eilandje'. Toen vroeger alle bruggen in de buurt werden opgehaald, was de wijk volledig omgeven door water. Karakteristieke gebouwen herinneren aan het rijke verleden. De stad wil deze gebouwen in ere laten herstellen en opnieuw in gebruik laten nemen. Zo wordt de Montevideowijk een bruisend stukje Eilandje.

In de Montevideowijk vindt u onder meer het Ballet van Vlaanderen, de Montevideopakhuizen - die worden ingericht als verschillende types ateliers en kantoren -, de Shop - waar onder meer een brasserie/restaurant en een evenementenzaal huisvesten - en sinds 2013 ook het Red Star Line Museum.

Aan de rand van het Kattendijkdok komen in totaal zes woontorens van het project ‘Westkaai’ te staan. Momenteel staan er al twee torens, de derde is in aanbouw en de werken voor de andere drie torens zijn gestart. Deze torens zijn heel bepalend voor het uitzicht van de wijk.

Aan de overzijde van het Kattendijkdok ligt de Cadixwijk, die een nieuwe woonwijk aan het water wordt. Een nieuwe tramlijn over de Kattendijkdok Oostkaai en de Mexicostraat tot aan het nieuwe havenhuis zorgt voor een goede bediening van de Cadixwijk

Wijk aan het water

Zowat één derde van de oppervlakte van het Eilandje bestaat uit water. Door het opschuiven van de havenactiviteiten in, kunnen de dokken en de dokranden een nieuwe bestemming krijgen. Zo telt het Eilandje twee levendige jachthavens - in het Willemdok en in het Kempisch Dok - en meren er jaarlijks enkele honderden riviercruises aan. Elk dok krijgt een eigen functie en identiteit. Het Kattendijkdok bijvoorbeeld krijgt een uitgesproken toeristisch karakter.

De stad heeft nog meer ambitieuze plannen om het water voor iedereen beleefbaar te maken: de Badboot ligt er ondertussen, maar er komt bijvoorbeeld ook nog een museumhaven naast het MAS.

Londen- Amsterdamstraat: groene stadsboulevard van het eilandje

De Londen-Amsterdamstraat en een aantal zijstraten zijn heraangelegd. Daarmee heeft het Eilandje eindelijk een groene stadsboulevard, die zowel de verbinding maakt tussen de verschillende deelwijken als tussen de Leien en de Scheldekaaien. De heraanleg met groen en meer plaats voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer creëert een geschikt klimaat om zowel horeca- en winkelzaken aan te trekken als om als ontmoetingsplaats voor bewoners en bezoekers te dienen.

Vanaf de Noorderplaats gaat de tram in de toekomst richting de Schelde over de middenberm van de Londen- en de Amsterdamstraat naar de Rijnkaai tot aan de Tavernierkaai en Van Meterenkaai. De Londenbrug wordt vervangen door een nieuw exemplaar dat aangepast is aan tramverkeer.

De Cadixwijk: een nieuwe woonwijk aan het water

De Cadixwijk is een karaktervol deel van het Eilandje, waar nu maar een paar honderd mensen wonen. De stad wil van deze buurt een nieuwe en energiezuinige woonwijk maken voor iedereen. Een plek waar wonen aan het water echt vorm krijgt. De stad startte met een volledige heraanleg van straten en pleinen in de wijk. De private markt en de huisvestingsmaatschappijen realiseren in het bestaande wijkdeel verschillende renovatie- en nieuwbouwprojecten, waarvan er al enkele voltooid zijn. In de wijk wordt bovendien plaats gemaakt voor creatieve bedrijven, handels- en horecazaken. Deze kruisbestuiving zal ervoor zorgen dat de Cadixwijk helemaal heropleeft. Aan de rand van de wijk ligt het nieuwe Havenhuis, e en voormalige brandweerkazerne die wordt omgevormd naar een spectaculair ontwerp van Zaha Hadid Architects.

Meer info

AG VESPA Generaal Lemanstraat 55 bus 4 2018 Antwerpen tel 03 259 28 10 fax 03 259 28 11