ongeveer 10532 resultaten (4.272 seconds)

Open denk- en werksessie

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/overkapping-noordoost-workshop-25102017
Wil je mee nadenken over wat de overkapping van de ring kan betekenen voor jouw wijk? Dat kan! Op 25 oktober organiseert het ontwerpteam van segment noordoost (dat is de wijde omgeving van het Lobroe...
5 years, 11 months ago

De Verwintering

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/de-verwintering
Poëtische, subtiele vuur- en lichtinstallaties dompelen bewoners en bezoekers onder in de sfeer van de Toverfluit van Mozart. Op hun plein ontmoeten ze de mysterieuze personages uit de wereld van de ...
5 years, 11 months ago

Uitnodiging Ringdag West

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/overkapping-west-ringdag-20170907
Een dak over de Ring… er werd al veel over gedroomd, maar vanaf september gaan we aan de slag. Dan trekken 6 ontwerpteams de Antwerpse wijken in om een nieuw stuk stad te ontwerpen op de kap. En daar...
5 years, 11 months ago

Uitnodiging Ringdag Zuidoost

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/overkapping-zuidoost-ringdag-20170908
Een dak over de Ring… er werd al veel over gedroomd, maar vanaf september gaan we aan de slag. Dan trekken 6 ontwerpteams de Antwerpse wijken in om een nieuw stuk stad te ontwerpen op de kap. En daar...
5 years, 11 months ago

Tentoonstelling vijf wedstrijdontwerpen

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/gedempte-zuiderdokken-5-wedstrijdontwerpen
De tentoonstelling werd druk bezocht. De bezoekers konden niet stemmen maar mochten  hun mening geven over de verschillende ontwerpen. Dit kon zowel via een online applicatie als via  antwoordkaarten...
5 years, 11 months ago

Online bevraging toekomst Gedempte Zuiderdokken

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/gedempte-zuiderdokken-enquete
Kort daarna werd Aglaée Degros aangesteld als intendante. Dit om het inspraakproces te begeleiden tot aan de keuze van het ontwerpteam. Resultaten enquête 3000 mensen vulden de enquête in. Uit de cij...
5 years, 11 months ago

Inspraak schetsontwerp 'Dok Zuid'

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/gedempte-zuiderdokken-participatie-26-nov-16
Tijdens een eerder inspraakmoment uitten buurtbewoners hun bezorgdheid over grootschalige evenementen en een onevenredige verdeling van evenementen over het gebied. Op basis van die feedback is het w...
5 years, 11 months ago

Participatieronde: voorontwerp masterplan

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/ekeren-centrum-participatieronde-voorontwerp-mobiliteitsplan
Verschillende ontwerpvoorstellen werden uitgewerkt en voorgelegd aan de bewoners van Ekeren in een participatieronde. Nadien werd het voorontwerp ook voor gunstig advies voorgelegd aan de districtsra...
5 years, 11 months ago

2400 geïnteresseerden bezochten de 16de-eeuwse brug van de Rode poort onder Italiëlei

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/2017-07-30-rodepoort-publieksmoment
Met de knip van de Leien is de tweede fase van het archeologische onderzoek naar de Spaanse omwalling gestart. Het archeologisch onderzoek draait deze maanden op volle toeren. De stadsmuur ter hoogte...
5 years, 11 months ago

Inspraakmoment inrichting park Hoekakker

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/inspraakmoment-hoekakker
Zou u graag veel speelruimte krijgen in het nieuwe park Hoekakker? Of net veel rustige plekken? Moeten er sportfaciliteiten komen? Of eerder stadslandbouw? Dit zijn zaken die de stad en de ontwerpers...
5 years, 11 months ago