ongeveer 10532 resultaten (2.885 seconds)

Stadsdebat 'Bouwstenen in de 20ste-eeuwse gordel'

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/stadsdebat-bouwstenen-in-de-20-ste-eeuwse-gordel
De stad werkt volop aan de vernieuwing van haar strategisch Ruimtelijk Structuurplan (s-RSA). Eén van de grootste uitdagingen is het almaar hogere bevolkingsaantal. We bekijken hoe we zoveel mogelijk...
1 year, 8 months ago

Team Oost op reis door de wijk - buurtwerk 't Pleintje

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/overkapping-oost-pleintje-20171207
Op basis van de eerste aanzetten naar een integraal ontwerp voor de overkapping van de ring tussen Plantin Moretus en Schijnpoort gaan we zo in gesprek met de rijke verscheidenheid aan gemeenschappen...
1 year, 8 months ago

Groene Ader Sint-Andries: "Hoe gaan we onze dromen waarmaken in 2018?"

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/stadslab-2050-participatie-groene-ader
Enkele maanden geleden heeft Stadslab 2050 i.s.m. diverse partners een pilootproject opgestart in de wijk Sint-Andries rond klimatrobuusheid. In de eerste fase werd door experts, buurtbewoners, organ...
1 year, 8 months ago

Ringdag II - reis naar de toekomst Team Zuidoost

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/overkapping-zuidoost-ringdag-2-7122017
Hoe zal  de omgeving van Berchem kerk er binnen 30 jaar uitzien? Zullen we vogels horen fluiten in het Brialmontpark? Hoe zal er gewoond worden langs de Ring? Rijden er nog auto’s over de bruggen van...
1 year, 8 months ago

Huiskamergesprek Middelheim Team Zuid

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/overkapping-zuid-huiskamer-middelheim-30102017
Het ontwerpteam voor segment Zuid van Overdering maakt kennis met de bewoners van de verschillende wijken op de site. Er kan tijdens deze gesprekken van ideeën gewisseld en gedroomd worden, kennisgem...
1 year, 8 months ago

Terugkoppeling ontwerp over de ring oost

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/overkapping-oost-terugkoppeling-20112017
Op deze avond presenteren we de verder uitgewerkte strategische zetten en passen we ze in het breder kader van de volledige overkapping van de ring. Net zoals ons overleg op 19 oktober zal deze avond...
1 year, 8 months ago

Stadsdebat 'Samenwerken aan een groenere stad'

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/stadsdebat-samenwerken-aan-een-groenere-stad
Het netwerk van groen en open water in de stad moet uitgebreid en verbeterd worden om de stad meer klimaatrobuust te maken. Daar zij we ons van bewust, maar hoe kunnen we de generieke plannen omzette...
1 year, 8 months ago

Ringdag 4 - Team Noord

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/overkapping-noord-ringdag-4-18042018
Op 18 april vond de laatste Ringdag plaats van Team Noord. We stelden het resultaat voor van 7 maanden co-ontwerpen met buurtbewoners. Wat zij van het eindresultaat vinden lees je in hun zgn. geloofs...
1 year, 8 months ago

Info- en participatietentoonstelling Deurne

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/groenplan-info-en-participatietentoonstelling
De stad en het district willen de inwoners van Deurne nauw betrekken bij de opmaak van het Groenplan Deurne. Daarom houden we u in elke fase op de hoogte. De eerste fase was de analysefase, waarin ee...
1 year, 8 months ago

Feedbacksessie zone Zuidoost

https://www.antwerpenmorgen.be/doe-mee/overkapping-zuidoost-feedbacksessie-23112017
Wil je weten wat juist is afgesproken in het toekomstverbond? Wil je weten hoe wordt gezorgd voor afstemming tussen de verschillende segmenten? Wil je weten wat het ontwerpteam geleerd heeft uit alle...
1 year, 8 months ago